ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560


เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับงานอนามัย ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้น อนุบาล - ม.1

ในวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น.ที่ห้องพยาบาลโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 207 ครั้ง

Keep