สอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เป็นสนามทดสอบนักเรียนที่มีความประสงค์ ที่จะเข้าสมัครเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปีการศึกษา 2560


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้อ่าน 358 ครั้ง

Keep