พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มอบธงสี, พิธีแต่งตั้งสภานักเรียน และพิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ให้กับนักเรียน ม.4


ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มอบธงสี, พิธีแต่งตั้งสภานักเรียน และพิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ให้กับนักเรียน ม.4 โดยมีคณะภราดา  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ De Montfort Hall


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้อ่าน 314 ครั้ง

Keep