ประชุมคณะกรรมการแผนกอนุบาล ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 16 มิถุนาย 2560


ประชุมคณะกรรมการแผนกอนุบาล ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 16 มิถุนาย 2560  ประสานงานการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และการเตรียมการตามปฏิทินงานการประเมินจุดเน้นแผนกอนุบาลครั้งที่ 1/2560


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 340 ครั้ง

Keep