ขอเชิญคณะภราดา คณะครู นักเรียนคาทอลิก นักเรียน ป.2 ม.2และ ม.5 เข้าร่วมพิธีมิสซาประจำเดือน


ด้วยงานอภิบาลสำนักผู้อำนวยการ  ดำเนินการจัดให้มีพิธีมิสซาประจำเดือน ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม เดอ มงฟอร์ต เวลา 08.00-09.00 น.โดยมีคณะภราดา คณะครู นักเรียนคาทอลิก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นเป็นการขอพรและ สิริมงคล แก่คณะภราดา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีทุกท่าน ในการนี้จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีมิสซาตามวันและเวลา ดังกล่าวค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอภิบาล
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 325 ครั้ง

Keep