เชิญประชุุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560


ระเบียบวาระการประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ครั้งที่  2/2560   ภาคเรียนที่ 1

วันศุกร์ ที่  16  มิถุนายน  2560     คาบที่  6  เวลา   14.05-14.55 น. 

ณ  ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  


ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 320 ครั้ง

Keep