เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/ วิทยบริการ


ขอเชิญคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์:วิทยบริการทุกท่าน  ประชุมพร้อมกัน ครั้งที่ 2/2560  ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 15.10 น.  ณ  ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร Suppunyu 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 275 ครั้ง

Keep