ประชาสัมพันธ์ การเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ iPad Lab ประจำปีการศึกษา 2560


ประชาสัมพันธ์ การเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ iPad Lab ประจำปีการศึกษา 2560

สามารถยื่นความจำนงขอเข้าใช้ห้อง iPad Lab ได้ที่ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร Suppunyu ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

1. แบบบันทึกการแจ้งความจำนงขอเข้าใช้ห้อง iPad Lab

2. ขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้อง iPad Lab

3. ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / iPad Lab


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 302 ครั้ง

Keep