เชิญประชุมคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2560


เรื่อง    เชิญประชุมคณะกรรมการงานนโยบายและแผน   ครั้งที่ 2/2560

เรียน   คณะกรรมการงานนโยบายและแผน

                        เรียนเชิญคณะกรรมการงานนโยบายและแผน  เข้าร่วมประชุม  ครั้งที่  2/2560  พร้อมกันในวันจันทร์ที่ 12  มิถุนายน  2560  

เวลา 15.00  น.  ณ  ห้อง Martin Learning Center   ชั้น 2 อาคารสัพพัญญูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี        

                        จึงขอเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว   


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานนโยบายและแผน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 295 ครั้ง

Keep