เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ” ตามคำสั่งอสช 13/2560 ครั้งที่ 1


เรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “สนุกเรียน  สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท  คำคม และซูโดกุ”  ตามคำสั่งอสช 13/2560 เข้าประชุมพร้อมกันเพื่อประสานงานและวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    ในวันอังคารที่  30 พฤษภาคม 2560  เวลา 16.05 น.  ณ  ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 245 ครั้ง

Keep