เชิญประชุุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560


ระเบียบวาระการประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ครั้งที่  1/2560   ภาคเรียนที่ 1

วันศุกร์ ที่  19  พฤษภาคม   2560     คาบที่  6  เวลา   14.05-14.55 น. 

ณ  ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.
ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 338 ครั้ง

Keep