เทปบันทึกภาพงาน ACU Night 2017


ACU Night 2017 งานราตรีสัมพันธ์ ประจำปี 2559 “60 ปี อัสสัมชัญอุบลราชธานี ยืนยง มั่นคงก้าวหน้า พัฒนาเยาวชนไทย ”  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนผู้อ่าน 665 ครั้ง

Keep