พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559


ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี คณะภราดา คณะนักบวช คณะครู และคุณธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู, คุณประชา กิจตรงศิริ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญอุบลราชธานี ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียน
จำนวนผู้อ่าน 398 ครั้ง

Keep