ด.ช.ชินวัตร ศรีภักดี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับ ม.ต้น


ด.ช.ชินวัตร ศรีภักดี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับ ม.ต้น  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้อ่าน 588 ครั้ง

Keep