Ubon Inter radio #1


รายการวิทยุ Ubon inter radio ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย 98.50 Mhz ทุกวันเสาร์ 10.00-11.00 น.
จัดรายการโดย นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีจำนวนผู้อ่าน 316 ครั้ง

Keep