ประมวลข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 13 ธันวาคม 2559


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
จำนวนผู้อ่าน 409 ครั้ง

Keep