กีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15


กีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 21 -22 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี
จำนวนผู้อ่าน 432 ครั้ง

Keep