สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ


ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม  2559  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
จำนวนผู้อ่าน 1352 ครั้ง

Keep