ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี


อธิการ และ คณะครู ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหา มหาราชินี) ณ สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานีจำนวนผู้อ่าน 324 ครั้ง

Keep