สมาคมผู้ปกครองฯ ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี


นายกสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหา มหาราชินี) ณ สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานีจำนวนผู้อ่าน 336 ครั้ง

Keep