8 โมงเช้า ข่าว NBT


ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ภราดา ดร.ประวัติ  สุทธินนท์ และมิส ศิริอร  ทองอ้ม ร่วมออกอากาศสัมภาษณ์สดใน รายการ 8 โมงเช้า ข่าว NBT เรื่อง รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ปี 2558 ณ สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี
จำนวนผู้อ่าน 407 ครั้ง

Keep