Highlight ขบวนนางรำ "อัสสัมชัญลำเพลิน" ประเพณีแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานี


ขบวนโปงลางและนางรำ อัสสัมชัญลำเพลิน โดยโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
ในประเพณีแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559จำนวนผู้อ่าน 490 ครั้ง

Keep