กองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีร่วมพิธีสวนสนาม


ในวันที่ 1 กรกรฏาคม 2559  เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป   งานลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี นำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ไปร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ที่ค่ายกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ตชด.22  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ผู้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ มิสมานิตย์ รุ่งเรือง  ม.สุรสิทธิ์  อารีย์ ม.หรินทร์พงษ์  พุทธศรี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 341 ครั้ง

Keep