พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม


ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2559  งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและการสวนสนาม โดยมี ลูกเสือและเนตรนารีทุกประเภทเข้าร่วมพิธีการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ประธานในพิธี ภราดา ดร.วิศิษฐ์  ศรีวิชัยรัตน์ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 381 ครั้ง

Keep