ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559


การประกาศผลสอบ

ประกาศผลและลงทะเบียนมอบตัว

-         ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559   ถึง วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559  

โรงเรียนจะแจ้งผลการสอบ 3 ช่องทาง

-         บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

-         เว็บไซต์ http://www.acu.ac.th

-         โทรสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4528-4444 ต่อ 0, 100, 083-7291843         

**ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมาลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน**

นักเรียนที่มีรายชื่อ

มอบตัวในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559   ถึง วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559  ณ  ห้องธุรการ - การเงิน

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การสอบเข้านักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1661 ครั้ง

Keep