ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และ ค่ายลูกเสือวิสามัญ


ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และ ค่ายลูกเสือวิสามัญ ในระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติกรมทหารราบที่ 6 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
จำนวนผู้อ่าน 434 ครั้ง

Keep