ขอเชิญคณะภราดา คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีมิสซาเนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษา 2558


ด้วยงานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการจัดให้มีพิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2558  ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเดอมงฟอร์ต เวลา 08.00-09.00 น. มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ 3 ,ป.6และม.6 ที่จะเข้าร่วมพิธีมิสซา จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีมิสซาตามวันและเวลาดังกล่าว


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอภิบาล
แผนงาน : -
โครงการ : 603 งานอภิบาล

จำนวนผู้อ่าน 319 ครั้ง

Keep