แจ้ง ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายครั้งที่ 3


กองควบคุมโรคเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับงานอนามัย (ฝ่ายบริการ)จะดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. ที่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอนามัย
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 291 ครั้ง

Keep