แจ้งบริการทันตกรรมนักเรียนครั้งที่ 2 ชั้นป.1-ป.6


ด้วยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชยางกรูร่วมกับงานอนามัย(ฝ่ายบริการ)ดำเนินการบริการทันตกรรมครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6

ในวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น.ที่ห้องพยาบาลโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอนามัย
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 240 ครั้ง

Keep