ร่วมส่งกำลังให้ทีม ACU_ROBOT ในการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (YAMOROBOCON 2016 Special)


คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  (YAMOROBOCON 2016 Special) ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 20 - 21 มกราคม 2559  ซึ่งนักเรียนสามารถผ่านเข้าร่วม 8 ทีมสุดท้าย และจะแข่งขันในวันที่  21 มกราคม 2559 ในเวลา 10.00 น. - 12.00 น. และรอบชิงชนะเลิศ ในเวลา 15.00 น. - 16.00 น. จึงขอเชิญชวนคณะครู นักเรียนร่วมส่งกำลังใจให้  ทีม ACU_ROBOT


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 247 ครั้ง

Keep