ขอเชิญคณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียนร่วมพิธีมิสซาวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ


ด้วยงานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ ขอเชิญคณะภราดา คณะครุ พนักงาน และนักเรียน เข้าร่วมพิธีมิสซาวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกรืที่ 8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต  เวลา 08.30-09.30 น. เพื่อขอพรพระเจ้า และเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน

จึงขอเชิญเข้าร่วมพิธีมิสซาตามวันและเวลาดังกล่าว


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอภิบาล
แผนงาน : -
โครงการ : 603 งานอภิบาล

จำนวนผู้อ่าน 174 ครั้ง

Keep