ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกใน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016)


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกใน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016)

โครงงานที่ 1ประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
ชื่อโครงงาน คณิตฟิตเปรี๊ยะ
สมาชิกมีดังนี้  1.  นางสาวบุษยมาศ โสมนัสนานนท์ นักเรียนชั้น ม.5/3
                    2. นางสาวบุศราวดี     สมชัย                นักเรียนชั้น ม.5/3
                    3. นางสาวกฤชญา     เจริญโชครดานันนักเรียนชั้น ม.5/3
ครูที่ปรึกษา ม.พรเทพ  แพร่งสุวรรณ์ และ มิสปริญญ์ทิพย์   แสนใจ

โครงงานที่ 2ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
ชื่อโครงงาน    ปุ๋ยไอที
สมาชิกมีดังนี้ 1.  นายกฤษณะ     สิงห์แก้ว     นักเรียนชั้น ม.5/2
                   2. นายอภิสิทธิ์      ป้องกัน        นักเรียนชั้น ม.5/2
                   3. นายพีระศักดิ์  สิมารัตน์    นักเรียนชั้น ม.5/2
ครูที่ปรึกษา ม.พรเทพ  แพร่งสุวรรณ์ และ มิสปริญญ์ทิพย์   แสนใจ


 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (National Software Contest : NSC 2015)

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (NSC2010)

คณะกรรมการตรวจผลงาน โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ (NSC 2008) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่10 (The Tenth National Software Contest: NSC 2008) ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT จังหวัดขอนแก่น

การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมการประกาศผลและพิธีมอบรางวัล การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 9 (NSC 2007)

พิธีเปิดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 9 (NSC2007)

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่9 NSC 2007


จำนวนผู้อ่าน 393 ครั้ง

Keep