วันพ่อแห่งชาติ


ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558  ภราดา ดร.ประวัติ  สุทธินนท์  ผู้อำนวยการ  เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2558   ณ  De Montfort Hall   
จำนวนผู้อ่าน 217 ครั้ง

Keep