กีฬาสีระดับอนุบาล


 ในวันเสาร์ที่  28  พฤศจิกายน 2558  เวลา 08.20-12.00 ภราดา ดร.ประวัติ  สุทธินนท์  ผู้อำนวยการ  เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขัน กีฬาสีกรีฑาสีภายในระดับอนุบาล ประจำปี การศึกษา 2558 ณ สนามโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
จำนวนผู้อ่าน 270 ครั้ง

Keep