รายชื่อนักเรียนและครูรับเกียรติบัตรหน้าเสาธงวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558


รายชื่อนักเรียนและครูรับเกียรติบัตรหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น.

ขอให้คุณครูที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อรอรับเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการ ตามวัน เวลา ดังกล่าวด้วยคะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 274 ครั้ง

Keep