บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช


เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ภราดา ดร.ประวัติ  สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแอุบลราชธานี  คุณธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์  นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  คุณประชา  กิจตรงศิริ  นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญอุบลราชธานี ภราดารชานนท์    อุดมสูงเนิน และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมบันทึกเทปร่วมลงนามถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบคุณภาพจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนผู้อ่าน 234 ครั้ง

Keep