มหกรรมวิชาการ อัสสัมชัญอุบลราชธานี


มหกรรมวิชาการ อัสสัมชัญอุบลราชธานี
ร่วมใจเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
12 - 13 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีจำนวนผู้อ่าน 285 ครั้ง

Keep