โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง


โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

พนักงานขับรถ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. เพศชาย   อายุ 30-45 ปี 

2.มีใบอนุญาตขับขี่ ฯ
3. มีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า
4.รู้จักเส้นทางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างดี และสามารถขับรถต่างจังหวัดได้

5.ถ้ามีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

โดยจะได้รับค่าตอบแทรายเดือนดังต่อไปนี้

1. เงินเดือน/ค่าจ้าง ตามตกลงกับนายจ้าง
2.  โบนัส
3. อาหารกลางวัน

 4.ชุดฟอร์ม

5.สวัสดิการอื่น ๆ ของบุคลากร ตามระเบียบโรงเรียน / ทางราชการ

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องฝ่ายธุรการการเงิน  ทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

 หรือ Download ใบสมัครงานที่ http://www.acu.ac.th และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่งานบุคลากร เลขที่ 500 ถนนชยางกูร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (วงเล็บมุมซองสมัครงาน)

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรการการเงิน 045-284444 ต่อ 411  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ปฏิทินกิจกรรม

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบุคลากร
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 550 ครั้ง

Keep