การฝึกภาคสนามของชั้นปีที่ 3 หญิง


การฝึกภาคสนามของชั้นปีที่ 3 หญิง
เข้าค่าย รายงานตัว ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 1 ก.พ 2559 เวลา7.30น.
วันรับกลับ วันที่ 3 ก.พ 2559 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยซัน เวลา 8.00น.จำนวนผู้อ่าน 226 ครั้ง

Keep