การฝึกภาคสนามของชั้นปีที่3 ชาย


การฝึกภาคสนามของชั้นปีที่3 ชาย 
เข้าค่ายวันที่ 11 -15 ม.ค. 2559 
รายงานตัวค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 11 ม.ค 2559 เวลา7.30น.
วันรับกลับ วันที่ 15 ม.ค 2559 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยซัน เวลา 8.00น.จำนวนผู้อ่าน 222 ครั้ง

Keep