การฝึกภาคสนามของชั้นปีที่2 หญิง


การฝึกภาคสนามของชั้นปีที่2 หญิง 
เข้าค่ายวันที่ 1 ก.พ.2559 เวลา 7.30น.
สถานที่รายงานตัว ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
สถานที่รับกลับ อ่างเก็บน้ำห้วยซัน วันที่ 3 ก.พ. 2559 เวลา8.00น.จำนวนผู้อ่าน 207 ครั้ง

Keep