กำหนดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.


กำหนดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สวนสนามในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
ผู้เข้าร่วมทำการซ้อม ประกอบด้วย นศท.ชั้นปีที่2 ทุกนาย และนศท.ชั้นปีที่2และ3 หญิงทุกนาย
ให้แต่งกาย ชุดฝึกไม่พับแขน
สนามที่ซ้อม สนามอเนกประสงค์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
ซ้อมย่อย วันที่ 1 ธ.ค 2558 เวลา 8.00-16.00น. 
ซ้อมใหญ่ วันที่ 3 ธ.ค. 2558 เวลา 13.00-16.00น.
ปฎิบัติจริง วันที่ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 8.00-16.00น. 
วันที่ 4 ธ.ค 2558 เวลา 8.00น. นศท.ชั้นปีที่ 1และปีที่ 3 มาที่ศูนย์ฝึกค่ายสรรพสิทธิประสงค์ร่วมกิจกรรมบริเวณลานอเนกประสงค์จำนวนผู้อ่าน 219 ครั้ง

Keep