การสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่3


การสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่3 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
สอบวันเสาร์ที่ 21 พ.ย 2558 
สถานที่สอบ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป

 จำนวนผู้อ่าน 176 ครั้ง

Keep