พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558


จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558
 
วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคม กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่าจำนวนผู้อ่าน 193 ครั้ง

Keep