พิธีฉลองนามอัสสัมชัญ โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ


เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558  พิธีฉลองนามอัสสัมชัญ  โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
จำนวนผู้อ่าน 221 ครั้ง

Keep