วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ


ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ภราดา ดร. ประวัติ  สุทธินนท์ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
จำนวนผู้อ่าน 211 ครั้ง

Keep