พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี


ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ภราดา ดร. ประวิติ  สุทธินนท์ เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดีและกิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมมงฟอร์ต
จำนวนผู้อ่าน 268 ครั้ง

Keep