รำลึกครูกลอนสุนทรภู่บรมครูกวีไทย


วันที่ 26 มิถุนายน 2558

 ภราดา ดร.ประวัติ  สุทธินนท์ เป็นประธานเปิดงานรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ บรมครูกวีไทย จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่จำนวนผู้อ่าน 262 ครั้ง

Keep