เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก


ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ภราดา ดร.ประวัติ  สุทธินนท์ เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก และปล่อยขบวนเดินรณรงค์ไปตามชุมชนรอบโรงเรียน
จำนวนผู้อ่าน 164 ครั้ง

Keep