พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558


ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ โดย   ณ ห้องประชุม De Montfort Hall
จำนวนผู้อ่าน 217 ครั้ง

Keep